Kategorier

Hvordan får jeg ordnet mva refusjon på kjøptevarer hos Bikeshop.no?

Det er mulig dersom du fyller ut et tollskjema, får dette attestert av tollvesenet ved utførsel og deretter returnerer tollskjemaet til oss via e-post (support@bikeshop.no) eller brevpost.

Vår adresse:

Bikeshop.no

Sandeveien 107A

3185 Skoppum

Tollskjemaet finner du her: https://www.toll.no/no/verktoy/skjema/turistsalg-tilbakebetaling-av-merverdiavgift/

Innhold